फॉंट आकार

फॉंट आकारमान

डाऊनलोड

महत्वाचे शासन निर्णय

1. कार्यालयाच्या संगणकीय कामकाजामध्ये युनिकोड आज्ञावलीचा वापर करण्याबाबत

2. मराठी युनिकोडचा वापर करण्याबाबत

मराठीत काम करणाऱ्या सर्वांसाठी (Tools)

1. मराठी वर्णमाला शासन निर्णय 2009

2. विंडोज 7 मध्ये भारतीय भाषांचा उपयोग करण्यासाठी सुचना

3. विंडोज XP मध्ये भारतीय भाषांचा उपयोग करण्यासाठी सुचना

4. सी.ओ.ई. स्क्रीन सेव्हर

6. मराठी इनस्क्रीप्ट टायपिंग ट्युटर (Marathi Inscript Typing Tutor)

7. ऑफिस 4.२.० (Libre Office 4.2.0)

8. ओपन ऑफिस ३.२.० (Open Office 3.2.0)

9. ॲन्ड्रॉईड साठी मराठी भाषा कळफलक

10. गावांच्या नावाची यादी

Golu Cleaner

GIST Database Translator

सकल मराठी फॉंट (Sakal Marathi Fonts))

For ISM V6 Users (आयएसएम व्ही ६ वापरणाऱ्यांसाठी)

1. आयएसएम व्ही ६ मदत दस्तावेज (ISM-V6 Help)

2. एम.एस.एक्सेलमध्ये कन्व्हर्टर मॅक्रो वापरण्यासंबंधीची मार्गदर्शिका

3.एम.एस. वर्डमध्ये कन्व्हर्टर मॅक्रो वापरण्यासंबंधीची मार्गदर्शिका

4.आयएसएम Macro

5.परिभाषा कोश (Paribhasha Kosh) Macro

For developers:दस्तावेज, मार्गदर्शक तत्वे(Documents,Guidelines)

1. माहितीच्या देवाण घेवाणीसाठी भारतीय लिपी संहिता (ISCII-91)

2. जीआयजीडब्ल्यू मार्गदर्शक तत्त्वे (GIGW Guidelines).

3. सी-डॅकची स्थानीयकरण मार्गदर्शक तत्त्वे (C-DAC Localization Guidelines)

4. सी-डॅकची स्थानीयकरण मार्गदर्शक तत्त्वे level-0 (C-DAC Localization Guidelines level 0)

5. बहुभाषिक संगणकीकरण मानके (Standards–importance,issues,challenges & solutions)

6. जीआयजीडब्ल्यू व डब्ल्यूसीएजी वापरुन संकेतस्थळ उपलब्धता मूल्यांकनाच्या पद्धती (Web Sites Accessibility Evaluation )

7. स्थानीयकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Localization guidelines)

8. मराठी भाषेसाठी लिपी व्याकरण दस्तावेज (Script grammar for Marathi language)

9. मराठी संकेतस्थळ स्थानीयकरणासाठी नेहमी वापरले जाणारे शब्द (Frequently used Marathi words in website)

10. डायनॅमिक फाँट मदत पुस्तिका- सादरीकरण (Help Manual for Dynamic Fonts)

मराठीमध्ये स्थानीयकरणासाठी वापरले जाणारे शब्द (FUEL Standard)

 मराठी E-Books ( E-Books )

1. शासनव्यवहारात मराठी

2. प्रमाणलेखन नियमावली

3. मंथन

4. राजभाषा परिचय

5. मराठी टंकलेखन प्रवेशिका

6. भारताचे संविधान

सोशल मिडियाw3c validation