फॉंट आकार

फॉंट आकारमान

प्रकाशीत साहित्य

1. सीडॅकची स्थानीयकरण मार्गदर्शक तत्त्वे (C-DAC Localization Guidelines)

2. बहुभाषिक संगणकीकरण मानके (Standards–importance,issues,challenges & solutions)

3. जीआयजीडब्ल्यू व डब्ल्यूसीएजी वापरुन संकेतस्थळ उपलब्धता मूल्यांकनाच्या पद्धती (Web Sites Accessibility Evaluation )

4. स्थानीयकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Localization guidelines)

5. मराठी भाषेसाठी लिपी व्याकरण दस्तावेज (Script grammar for Marathi language)

सोशल मिडियाw3c validation